Kurs Programı

Başarılı yayın yapabilmek alan uzmanlığının yanı sıra, etkili bir akademik dil kullanımını da gerektirmektedir. Özellikle akademik yolculuğunun ilk dönemlerinde, araştırmacıların makale yazarken uygun dil kullanımı,
standartlara uygun atıf yapma, yayın etiğine uyma, akıcı bir metin oluşturma gibi farklı konularda zorluk yaşamaları olasıdır. Bu problemler yayın kalitesinin istenilen seviyeye ulaşmasını engelleyebileceği gibi yayın
yapma sürecini de olumsuz etkilemektedir. Akademik yazma alanında lisansüstü tezlere ve yayınlara sahip alanında uzman akademisyenlerle gerçekleşecek bu kurs kapsamında, araştırmacılara yönelik bilimsel
makale bölümlerini oluşturma, atıf yapma ve kaynak gösterme, bilimsel yayın etiği, dergi seçimi, makalenin basım süreci ve aşamaları hakkında kurs verilmesi hedeflenmektedir.