Başvuru

Etkinliğe katılacak katılımcılar önceden tespit edilmemiştir. Bunun yerine kriterler belirlenerek ilgili faaliyette yer alacak kişilerde başvuru alınan dönemde ellerinde hazır veri ya da makale olan araştırmacılara öncelik verilerek faaliyetin katılımcılar açısından somutlaştırılması ve bir çalıştay formatına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla katılımcılar bu kursun sonunda ellerinde var olan bir makaleye uluslararası standartlara getirmiş olarak ayrılabilir ya da elinde verisi olan katılımcılar makalelerin temellerini bu faaliyet sırasında atabilir. Bu amaçlar doğrultusunda bu faaliyette aşağıdaki kriterlere göre katılımcı seçimi yapılacaktır.

  1. Başvuruda bulunan adaylar Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerin birisinde Eğitim Bilimleri Temel Alanının herhangi bir alt dalında lisansüstü düzeyinde öğrenim görüyor olmalıdır. (Asgari Şart)
  2. Bu faaliyetlerden kurallar gereği en fazla 3 defa yararlanılabildiği için daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan adaylara +10, bir kere katılan adaylara +7, 2 defa katılan adaylara +5 puan verilecektir. TÜBİTAK’ın eğitim faaliyetlerine 3 defa katılan adayların başvuruları reddedilecektir.
  3. Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak başarı kriteri esas alınacak olup adayların lisansüstü programlarında kümülatif akademik not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmalıdır. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların not dönüşümü Yüksek Öğretim Kurulu’nun not dönüşüm tablosuna göre gerçekleştirilecektir. Adayların kümülatif not ortalaması 5 ile çarpılarak puana dönüştürülecektir.
  4. Adaylar başvuru esnasında ÖSYM’nin yapmış olduğu YDS’den 60 alması ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan buna eş değer puan aldığını kanıtlaması gerekmektedir. Eşdeğerlilik listesi için https://denklik.yok.gov.tr/Documents/EsdegerlikTablosu.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz. Öğrenim dili İngilizce olan üniversitelerde ve programlarda (İngilizce Öğretmenliği vb.) öğrenim gören öğrencilerde bu şart aranmayacaktır. Aday seçiminde yabancı dil puanının %20’si alınarak katılımcı seçiminde objektif bir kriter olarak değerlendirilmesi sağlanacaktır.
  5. Eğitime katılırken elinde halihazırda yazılmış bir makalesi olan ve bunun revize etmeyi planlayan adaylara ya da elinde halihazırda verisi olan ve faaliyet süresince bunu makaleye dönüştürmeyi hedefleyen katılımcılara +10 puan verilecektir.
  6. Ayrıca yayınları daha nitelikli indekslerde yayınlama potansiyeli bulunduğu için doktora ders dönemindeki öğrencilere +3, yeterliğini geçmiş doktora öğrencilerine ise +5 puan verilecektir.
  7. Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, alan, bölge ve şehir, cinsiyet gibi özellikler değerlendirilecek olup dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır.
  8. Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru için tıklayınız!